МЕНЮ

Кои сме ние?

Хидростаб ООД е директен вносител за българския пазар на компоненти и системи за водопровод и напояване. Портфолиото ни се състои от над 4000 артикула, разпределени в шест продуктови групи: Поливни системи, Маркучи, Градина, Вътрешен водопровод, Външен водопровод и Отопление.

Ellipse Ellipse Ellipse

Визия

Хидростаб се стреми да допринесе за успешното внедряване на иновативни технологични решения в България, като предлага ноу-хау и качествени системи и компоненти за водопровод и напояване, произведени от нашите международни партньори.

Мисия

Хидростаб осъществява връзка между международни производители на качествени системи и компоненти за водопровод и напояване и българските търговци и инсталатори. Хидростаб допринася за развитието и растежа, както на своите клиенти, така и на служителите си. Ние вярваме, че всеки член на нашия екип има принос към успеха ни и затова се стремим да се чувства съпричастен и оценен. Хидростаб поддържа политика на социално активна компания.

80

парнтьора

2500 кв.м.

складови бази

Над 500

клиенти

Защо клиентите избират Хидростаб?

✓ Екипът ни е изградил партньорски отношения с над 80 международни производители на качествени компоненти за системи за водопровод и напояване, чиито продукти покриват всяка специфична нужда на българския пазар.
✓ Всяка година Хидростаб допълва портфолиото си с нови продукти и технологични иновации.
✓ Всяка година работим по проекти за увеличаване на търговския и оперативен капацитет
✓ Хидростаб разполага с две бази, в Пловдив (над 3000 кв.м) и Варна (над 1000 кв.м), и с модерна складова, търговска и логистична организация, която покрива изцяло територията на страната.
✓ Търговският ни екип е съставен от компетентни специалисти, които познават добре всеки наш продукт и се стремят да задоволят нуждите на всеки клиент.
✓ Ние доставяме в рамките на 24 часа до всеки клиент в страната.
✓ Търговска политика, основана на дългосрочни партньорски взаимоотношения с клиентите ни.

 

Екип

Мениджърски екип

Георги Христов

Управител

 • +359 (0)32 202 395
 • +359 (0)878 222 854
 • ghristov@hydrostab.com

Диляна Иванова

Финансов мениджър

 • +359 (0)32 202 399
 • +359 (0)878 333 501
 • divanova@hydrostab.com

Красимир Куцев

Продуктов мениджър
сектор „Маркучи"

 • +359 (0)889 908 874
 • kkutsev@hydrostab.com

Васил Константинов

Мениджър Покупки

 • +359 (0)878 222 54
 • vkonstantinov@hydrostab.com

Търговски екип

Венцислав Семерджиев

Външен търговски представител
за Югозападна България

 • +359 (0)32 202 394
 • +359 (0)876 333 130
 • vsemerdjiev@hydrostab.com

Димитър Марчоков

Външен търговски представител
за Югозападна България

 • +359 (0)879 222 757
 • dmarchokov@hydrostab.com

Георги Георгиев

Вътрешен търговски представител
за Югозападна България

 • +359 (0)878 124 798
 • ggeorgiev@hydrostab.com

Николай Начев

Външен търговски представител
за Северозападна България

 • +359 (0)879 222 753
 • nnachev@hydrostab.com

Георги Михов

Вътрешен търговски представител
за Северозападна България

 • +359 (0)878 222 548
 • gmihov@hydrostab.com

Живко Иванов

Външен търговски представител
за Източна България

 • +359 (0)878 222 853
 • jivanov@hydrostab.com

Орлин Гърчев

Регионален мениджър и
Вътрешен търговски представител
за Източна България

 • +359 (0)878 124 799
 • ogarchev@hydrostab.com

Оперативен отдел

Крум Даскалов

Оперативен мениджър

 • +359 (0)876 092 556
 • kdaskalov@hydrostab.com

Счетоводен отдел

Татяна Найденова

Счетоводител

 • +359 (0)879 002 031
 • tnaidenova@hydrostab.com

Росица Сбиркова

Човешки ресурси

 • +359 (0)878 333 514
 • rpanayotova@hydrostab.com