МЕНЮ
 • ФИЛТРИ

  Марка
 • Mac3
 • Gmax
 • Други
Безплатна доставка за покупки над 99лв.
Този продукт е извънгабаритен / тежък товар! Този продукт попада в категорията "извънгабаритен" и е със специфични условия за доставка.
Част от продуктите са извънгабаритни.

Пресостати и защитни табла

Безплатна доставка за покупки над 99лв.
Този продукт е извънгабаритен / тежък товар! Този продукт попада в категорията "извънгабаритен" и е със специфични условия за доставка.
Част от продуктите са извънгабаритни.
  Марка
 • Mac3
 • Gmax
 • Други

ПОКАЗВА 18 продукта

СОРТИРАЙ ПО:

ИЗЧЕРПАН АРТИКУЛ

ИЗЧЕРПАН АРТИКУЛ

ИЗЧЕРПАН АРТИКУЛ

НОВ ПРОДУКТ

Какви видове пресостати се предлагат и какви са разликите между тях?

Пресостатите се делят на два основни вида според начина на управление. 
Първият вид е механични пресостати - при тях управлението на помпата се извършва по механичен път. 
Вторият вид пресостати са електронните. На пазара те могат да се срещнат и под името пресконтрол или флуид контрол. Наименованието им се определя от допълнителната функция, която имат, за разлика от механичните пресо-стати, а именно - чрез вградения си сензор следят движението на водата и защитават помпата от работа на сухо. 
Хидростаб предлага богат избор от механични пресостати и пресконтроли на доказани на пазара брандове като GMAX и Mac3.


Пресостатите се делят на два отделни вида:

1.    Механични пресостати:
Механичните пресостати се монтират на помпата и регулират процеса по включването и изключването ѝ по параметър налягане. С помощта на разпо-ложените винтове на гърба на пресостата потребителят може да променя фабрично зададените граници, при които пресостатът стартира и спира рабо-тата на помпата.
Механичният пресостат е много популярен сред потребителите със своята практичност и функционалност. Тъй като при него липсва вградена защита от работа на сухо, при вероятност помпата да остане без вода се препоръчва инсталиране на допълнителна защита, като например защитно табло с елек-троди. 
Хидростаб предлага следните модели механични пресостати:
Пресостати с бранд „Gmax“

КОМБИНИРАН ТРИПЪТЕН ПРЕСОСТАТ С МАНОМЕТЪР МОДЕЛ KRS-7  
Работни параметри:
Максимална температура на водата: 55 градуса;
Защита: IP44; 
Диапазон на налягането: 1,1 - 5,5 bar;
Фабрични настройки: 1.35/2.75 bar; 
Приложение: за вода. 
Може да се монтира само във вертикална позиция!
Специфичното при този модел е, че за разлика от всички останали механич-ни пресостати, за да се монтира, не му е нужно допълнителна окомплектовка като например петпътник. Пресостатът е готов директно да се монтира на из-хода на помпата, като е снабден с контролен манометър за проследяване на параметрите и при нужда за промяна на същите. Конструктивно е снабден с един вход и два изхода на 1“. Изходите са предвидени за подвързване на разширителен съд и къч системата, която ще захранва помпата.

ПРЕСОСТАТ МОДЕЛ KRS-5  
Работни параметри:
Максимална температура на водата: 55 градуса;
Защита: IP44; 
Диапазон на налягането: 1,1 - 5,5 bar;
Фабрични настройки: 1.35/2.75 bar; 
Приложение: за вода. 

ПРЕСОСТАТ МОДЕЛ РS-9 
Работни параметри:
Максимална температура на водата: 55 градуса;
Защита: IP54; 
Диапазон на налягането: 1,0 - 5,6 bar;
Фабрични настройки: 1.4/2.8 bar; 
Приложение: за вода. 

Пресостати с бранд „Mac 3“
ПРЕСОСТАТ МОДЕЛ STD
Приложение: сладка вода; 
Работни температури: до 45°C; 
Степен защита: IP44;
Диапазон на налягането: 1,0 - 4,4 bar;
Фабрични настройки: 2,0-3,5 bar.

2.    Електронни пресостати /пресконтроли/:
Електронните пресостати /пресконтроли/ се монтират към помпата и са с фабрично зададена граница за включване при налягане в системата 1,5 ба-ра. При първия пуск на обезвъздушената вече система и затворени консума-тори след себе си устройствата запаметяват максималното налягане, което доставя помпата, към която са монтирани в момента.
При смяна на помпата е необходимо да се изключи пресконтролът от тока, за да може старите данни да се променят с новите на новата помпа. Повечето електронни пресостати се монтират вертикално, но съществуват и такива, които могат да работят и в хоризонтално положение. При определени модели пресконтроли налягането, при което помпата изключва, може да се контроли-ра от потребителя. Тази функция е необходима, когато за поливната и битова система на потребителя налягането трябва да е по-ниско от това, което пом-пата доставя.

Пресконтроли „Gmax“
ПРЕСКОНТРОЛ С МАНОМЕТЪР  МОДЕЛ EPC 4A  
Максимална температура на водата: 55 градуса;
Защита: IP65; 
Фабрична настройка за стартово налягане: 1,5 bar;
Максимална консумирана мощност на помпата: 1.1 kW; 
Приложение: за вода. 
Може да се монтира както във вертикална, така и в хоризонтална позиция!

ПРЕСКОНТРОЛ С МАНОМЕТЪР МОДЕЛ EPC 13  
Максимална температура на водата: 55 градуса;
Защита: IP65; 
Фабрична настройка за стартово налягане: 1,5 bar;
Максимална консумирана мощност на помпата: 1.5 kW; 
Приложение: за вода. 
Може да се монтира само във вертикална позиция!

ПРЕСКОНТРОЛ EPC МОДЕЛ 1A  
Максимална температура на водата: 55 градуса;
Защита: IP65; 
Фабрична настройка за стартово налягане: 1,5 bar;
Максимална консумирана мощност на помпата: 1.5 kW; 
Приложение: за вода. 
Може да се монтира само във вертикална позиция!

ПРЕСКОНТРОЛ С МАНОМЕТЪР МОДЕЛ EPC 12  
Максимална температура на водата: 55 градуса;
Защита: IP65; 
Фабрична настройка за стартово налягане: 1,5 bar;
Може да се контролира както горна, така и долна граница /за да се използва на тази фунция трябва да има монтиран разширителен съд/; 
Максимална консумирана мощност на помпата: 2.2 kW;
Приложение: за вода. 
Може да се монтира само във вертикална позиция!

Пресконтроли Mac3
ПРЕСКОНТРОЛ МОДЕЛ PRESSYSTEM  
Максимална температура на водата: 50 градуса;
Защита: IP50; 
Фабрична настройка за стартово налягане: 1,5 bar;
Максимална консумирана мощност на помпата: 1.5 kW; 
Приложение: за вода. 
Може да се монтира само във вертикална позиция!

ПРЕСКОНТРОЛ С ЗАЩИТА ПО КОСИНУС МОДЕЛ P RESSYSTEM  
Максимална температура на водата: 50 градуса;
Защита: IP50; 
Фабрична настройка за стартово налягане: 1,5 bar;
Максимална консумирана мощност на помпата: 1.5 kW; 
Приложение: за вода. 
Може да се монтира само във вертикална позиция!


КАКВИ СА АЛТЕРНАТИВИТЕ НА ПРЕСОСТАТА И ПРЕСКОНТРОЛА? 

В зависимост от това по какви показатели е необходимо да се управлява и защитава устройството, монтирано към помпата, освен пресостат и пресконт-рол може да се използват и инверторни управления или защитни табла в комбинация с механичен пресостат или самостоятелно.


За какво се използват инверторните управления и какви са техните ха-рактеристики?

Пресостатите и пресконтролите включват и изключват помпата по зададени или запаметени параметри за долна граница на включване и горна граница на налягане на изключване. При инверторното управление се задава фикси-рано налягане, което инверторът постига независимо от консумацията на во-да, контролирайки оборотите на помпата. При инверторите се избягва ефек-тът от рязкото тръгване и спиране на помпата, който осезаемо се вижда в ко-лебанието на налягането при пускане на душ или чешма в бита или промяна-та в струята на разпръсквачите при дъждуване на култури например.
Инверторните управления, също както и пресконтролите, следят движението на водата и спират помпата при липса на такава, като по този начин я пред-пазват от работа на сухо.
Инверторните управления в зависимост от модела се предлагат с различни вградени защити като:
 • Защита от повреден сензор за налягане;
 • Защита от по-ниско захранващо напрежение;
 • Защита от високо захранващо напрежение;
 • Защита от работа на сухо;
 • Защита от късо съединение;
 • Защита от ниско налягане.
В Хидростаб се предлагат модели на водещи брандове като GMAX и Mac3.  

Инверторно управление „Gmax“
Инверторно управление модел IPC 01
Максимална температура на водата: 55 градуса;
Защита: IP54; 
Максимална консумирана мощност на помпата: 1.1 kW; 
Приложение: за вода. 
Може да се монтира само във вертикална позиция!


Инверторно управление “Mac3“
Инверторно управление модел E-POWER
Максимална температура на водата: 40 градуса;
Защита: IP65; 
Фабрична настройка за стартово налягане: 1,1 bar ;
Максимална консумирана мощност на помпата: 1.1 kW;
Може да се монтира както във вертикална позиция, така и в хоризонтална по-зиция!
 

За какво се използват защитните табла и какви са техните характеристики?

Основната функция на защитнoтo таблo е да подсигури помпата при свърш-ване на водата /защита по ниво/ посредством електроди или при блокиране на помпата от замърсяване, попаднало във водата, когато трябва да спре помпата по ампераж /таблото при първи пуск на помпата се калиблира по ампераж/.
Подходящo e за ползване при електрически помпи - центробежни, перифер-ни, самозасмукващи и потопяеми водни помпи.
Защитните табла се използват най-често в случаите, при които поради за-мърсяване на водата не може да се монтира механичен или електронен пре-состат. При необходимост от поставянето на помпата в хидрофорен режим към таблото може да се свърже механичен пресостат като допълнителен ар-тикул.
Предлаганите защитни табла в Хидростаб са два основни вида - табло за контрол на една помпа C1-MP1 или табло за контрол на две помпи C1-D2.
 

Защо да избера устройства за защита и управление на помпената систе-ма от Хидростаб?

Хидростаб не спира да допълва своя каталог и да избира нови продукти, така че да задоволи търсенето на всички потребители за цялостна автоматиза-ция, защита и управление на помпите.
Стараем се да направим процеса по-лесен и по-ефективен, като предлагаме качествени устройства като пресостати, пресконтроли, инвенторни управле-ния и защитни табла на утвърдени в бранша производители като Gmax и Mac3. 
Нашият екип винаги ще ви помогне с избора на допълнителен защитен ком-понент към вашата помпена система. 

Доверете се на опита ни и се допитайте до нас за съвет или допълнителна информация за нашите продукти на тел: 032 202 395 или на office@hydrostab.com.