МЕНЮ
 • ФИЛТРИ

  Марка
 • Technoplastic
 • Al-magor
 • Други
  Размер (mm)
 • 6
 • 7
 • 7x4.4
 • 8
 • 8x20
 • 20
 • 25
 • 32
 • 5x3.3
 • 6х4
  Обхват (°)
 • 90
 • 180
 • 360
  Максимален дебит (l/h)
 • 5
 • 40
 • 60
 • 70
 • 90
 • 105
 • 300
 • 200
 • 160
Безплатна доставка за покупки над 99лв.
Този продукт е извънгабаритен / тежък товар! Този продукт попада в категорията "извънгабаритен" и е със специфични условия за доставка.
Част от продуктите са извънгабаритни.

Микродъждуване и мъглуване

Безплатна доставка за покупки над 99лв.
Този продукт е извънгабаритен / тежък товар! Този продукт попада в категорията "извънгабаритен" и е със специфични условия за доставка.
Част от продуктите са извънгабаритни.
  Марка
 • Technoplastic
 • Al-magor
 • Други
  Размер (mm)
 • 6
 • 7
 • 7x4.4
 • 8
 • 8x20
 • 20
 • 25
 • 32
 • 5x3.3
 • 6х4
  Обхват (°)
 • 90
 • 180
 • 360
  Максимален дебит (l/h)
 • 5
 • 40
 • 60
 • 70
 • 90
 • 105
 • 300
 • 200
 • 160

Микродъждуването е вид поливане на растенията, при което поливната вода се разпръсква върху почвената повърхност във вид на мъгла или дребен дъжд. Микродъждуването намира приложение основно при напояване в оранжерии и тунели, тъй като образува водна мъгла, чрез която може да се контролира микроклимата и влажността на въздуха и почвата. Този вид поливна система може да се види и в открити градини или цветни лехи. Специфичният начин на разпръскване на водата се получава чрез микродъждовални апарати или мъглообразуватели. Освен тях в Хидростаб ще откриете също: микротръби, колчета за микротъби, фитинги, адаптори, водовземки, контра тежести и други продукти.