Капа

Материал: 
- Месинг, хром - полирани 

Приложение:
- водопроводни и отоплителни системи
- противопожарни инсталации

Монтаж:
- резба

Код:
- 7006178; 7006179

Капа