Продукти

Текстилна филтрираща касета "Hydro-S"

Филтрация:
- 20 микрона

Приложение:
- за филтриране на питейна вода

Код:
- 0892481; 0892479

Текстилна филтрираща касета "Hydro-S"