Продукти

Пластмасова филтрираща касета "Hydro-S"

Филтрация:
- 60 микрона

Приложение:
- за филтриране на питейна вода

Код:
- 0892480; 0892478

Пластмасова филтрираща касета "Hydro-S"