Продукти

PVC гладък холендър

Материал: 
- непластифициран поливинил хлорид

Свързване:
- лепене

Температура:
- 60 С

Код:
- 0160071; 0160072; 0160073; 0160074; 0160075; 0160076; 0160077

PVC гладък холендър