Продукти

Пружинен възвратен клапан

Материал: 
- непластифициран поливинил хлорид

Свързване:
- лепене

Температура:
- 60 С

Код:
-0111540; 0111541; 0111542; 0111543; 0111544; 0111545; 0111572; 0111573

Пружинен възвратен клапан