Стоманена муфа

Свързване:
- външна резба х вътрешна резба

Налягане:
- 16 bar

Код:
- 1171012; 1171018; 1171025; 1171032; 1171040; 1171050; 1171063; 1171075; 1171100

Стоманена муфа