Таймер за поливане

Материал:
- ABS - 9 VDC електрически клапан (вграден)

Стартово време:
- 2 мин, 5 мин, 10 мин и 15 мин

Повторения:
- 12ч, 24ч и 48ч

Код:
- 0892295

Таймер за поливане