Продукти

Маркуч за капково напояване Hydro-S

Приложение:
- за едносезонни култури

Код;
- 0680290; 0680292; 0680293; 0680100; 0680150; 0680250; 0681100; 0681150; 0681250

Маркуч за капково напояване Hydro-S