Продукти

Дренажна помпа за мръсна вода

Ротор от:
- произведен от подсилен найлон тип PA-GF 30

Приложение:
- за изпомпване на шахти, резервоари, избени помещения и др.

Код:
- 0930071; 0930069; 7009374; 7009375

Инструкция за експлоатация на дренажна (потопяема) помпа

Дренажна помпа за мръсна вода