Продукти

Дренажна помпа за чиста вода

Ротор от: 
- произведен от подсилен найлон тип PA-GF 30

Приложение:
- за битово ползване, за използване на шахти, резервоари, избени помещения с дъждовна вода без съдържание на твърди частици

Код:
- 0930068; 0930146; 0930147

* С интегриран поплавък

Инструкция за експлоатация на дренажна (потопяема) помпа

Дренажна помпа за чиста вода