Вътрешен водопровод

Към продуктите, които Хидростаб предлага в сектора "Вътрешен водопровод" спадат:

  • Спирателни кранове, филтри и възвратни клапи
  • Поцинковани фитинги
  • Месингови, никелирани-матирани и хромирани-полирани фитинги
  • Полипропилениви тръби, фитинги и кранове
  • Филтриращи системи за вода 
  • Уплътняващи материали

Предлагаме също и много други практични асортименти, които могат да бъдат от помощ при извършването на разнообразни дейности.

Предпочитани продукти

Пазарни сегменти

Поливни системи

Външен водопровод

Вътрешен водопровод