Поливни системи

В Хидростаб притежаваме задълбочени познания и пълната гама от нужните материали за изграждане на системи за ландшафтно и капково напояване, които могат да намерят приложение в селското стопанство и зеленчукопроизводството, поддръжка на спортни съоръжения, публични и частни паркове и градини. С помощта на нашите продукти могат да бъдат реализирани различни проекти свързвани с напояване.

Предпочитани продукти

Пазарни сегменти

Поливни системи

Външен водопровод

Вътрешен водопровод