Новини

Как се свързват ПЕВП тръбите

След като в предходната статия изяснихме качествата и предимствата на ПЕВП тръбите за външни водопроводи, сега е време и да разберем какви са способите за тяхното свързване и по-нататъшно експлоатиране. Този вид тръби биват свързвани по 4 начина: Електрозаваряването е процес на свързване на ПЕВП тр...

Предимствата на полиетиленовите тръби за водоснабдяване

Тръбите от типа ПЕВП 100 SR17 намират широко приложение при изграждането на външни водопроводи. Предпочитан материал за водоснабдяване са, поради своя състав и структура. Изработени са от PE100, предлагат се в широк диапазон от диаметри – 20 до 110 mm, при налягане от 10 bar. В сравнение с тръбите ...

Кaк функционират програматорите за напоителни системи

Програматорите и мястото им в напоителната система Иновациите постепенно завладяват всяка сфера на живота ни като изключение не правят дори поливните системи. Най-новото при тях е, че те вече са автоматизирани, а това става възможно благодарение на т.нар програматори. Основната роля на програматора ...