Новини

Какво трябва да знаем за водните помпи за градината и бита?

Какво трябва да знаем за водните помпи за градината и бита?

Водните помпи, използвани за поливане на различен тип насаждения в градината, са най-разпространените. Този вид помпи се наричат градински. От своя страна те биват няколко вида, в зависимост от персоналните Ви нужди.

Видове водни помпи:
Наземният тип помпи намират широко приложение и са сред най-предпочитаните. Те биват няколко вида, като най-често използваните от тях са: самозасмукващи, центробежни и периферни помпи.
• Самозасмукващите помпи доставят вода от дълбочина до 9 метра, подходящи са както за хидрофорна система, така и за градинско напояване от кладенци или други водоизточници.
• Използвайки цитробежните помпи можете да доставите вода от дълбочина между 7-8 метра, в зависимост от надморското равнище, на което се намира водоизточника. Той може да бъде както естествен, така и кладенец или воден резервоар. Този вид помпи са най-честият избор за захранване с вода на вилни сгради и селскостопански постройки.
• Третият най-разпространен вид водни помпи за бита и градината са периферните помпи. Те се използват за всмукване на вода до 7 метра. Лесни и удобни са за монтаж, икономични са и практични, като се използват за добив на чиста вода.

Потопяемите помпи от друга страна имат по-плътна конструкция и позволяват добив на вода от кладенци и други източници на по-голяма дълбочина. Някой видове потопяеми помпи са специализирани единствено за засмукване на чиста вода, други – за силно замърсена, но вече има и такива, които са комбинирани.

Какви са факторите при избора на водна помпа?
Най-важният фактор при избора на водна помпа за Вашия дом и градина, това е водният дебит. Дебитът се пресмята в замисимост от количеството вода, което може да разпръсне поливното устройство за час време.
Вторият фактор е височината на водния стълб, който помпата е нужно да осигури. Той се пресмята като от геодезичната напорна височина (вертикалното разстояние между оста на помпата и най-високо разположеният водочерпещ прибор), геодезичната смукателна височина (вертикалното разстояние между оста на помпата и динамичното ниво на водата в кладенеца или резервоара), загубата на налягане в смукателния и тласкателния тръбопровод.
След като изчислите тези величини, вече сте готови да изберете най-подходящата водна помпа, съобразена изцяло с нуждите на Вашият бит и градина.