Новини

Самозасмукващите помпи предлагани от фирма Хидростаб

Самозасмукващите помпи предлагани от фирма Хидростаб

Сред най-често използваните наземни водни помпи са самозасмукващите помпи за бита и градината. Те са удобно решение, както за хидрофорна система, така и за градинско напояване от кладенци или други водоизточници.

Какъв е принципа на работа на самозасмукващите помпи?
Самозасмукващата центробежна помпа е изработена така, че да засмуква вода да се “самозаливат” - да заливат самo работното си колело, преди да започнат да работят. В своя ход на работа, помпата изсмуква наличния въздух в смукателния тръбопровод и започва да препомпва вода, без необходимост от външна намеса. В момента на пускането, наличната вода в корпуса, циркулира през ежектора, избутвайки въздуха от смукателната камера в нагнетателната, изтласквайки го през изходния тръбопровод. Едновременно с това, образувалия се по този начин вакуум, повишава нивото на водата в смукателната тръба, предизвиквайки по този начин засмукване. Непрекъсната работа на самозасмукващата система, прави тези  помпи практически нечувствителни, към присъствието на въздух в изпомпваната течност. 

Водоснабдяване със самозасмукващи помпи!
Самозасмукващите помпи за водоснабдяване са изработени от богат набор материали като пластмаса, чугун, бронз и нераждаема стомана. Двигателите им биват с електрически двигател или с течни горива (бензин, дизел и др.)
Този тип помпи имат дебити от 0,75 до 75 литра в секунда и с напори от 10 до 75 метра. Те се използват в непрекъснат процес на препомпване на водата и е важно да отбележим, че не са конструирани така, че да препомпват води, съдържащи твърди частици.

Самозасмукващи помпи за води с твърди частици
Този тип помпи са специално констуирани за води, които притежават твърди частици с диаметър от 1,25 см до 7,5 см. Именно затова работното колело на помпата е допълнително подсилено, за да не се износва от въздействието на абразивните частици. Дебитите на тези помпи са от 3 до 95 литра в секунда, а напорите са от 15 до 45 метра. Приложението им обхваща най-често изпомпване на канални води или отводняване на различни помещения.