Нашият екип

 

         
         
Биляна Куцева   Диляна Иванова   Георги Христов
Управител   Финансов мениджър   Оперативен мениджър
+359 (0)32 625 880   +359 (0)32 202 399   +359 (0)32 202 395
+359 (0)878 333 500   +359 (0)878 333 501   +359 (0)878 222 854
bkoutzeva@hydrostab.com   divanova@hydrostab.com    ghristov@hydrostab.com 

 

         
         
Венцислав Семерджиев   Живко Иванов   Станчо Гатев
Търговски представител   Външни продажби   Външни продажби
+359 (0)32 202 394   +359 (0)878 222 853   +359 (0)878 333 533
+359 (0)876 333 130   jivanov@hydrostab.com   sgatev@hydrostab.com 
vsemerdjiev@hydrostab.com         

 

         
         
Георги Георгиев   Георги Михов   Орлин Гърчев
Вътрешни продажби   Вътрешни продажби   Вътрешни продажби
+359 (0) 32 625 880   +359 (0)32 202 393   +359 (0)52 912 329
+359 (0)878 124 798   +359 (0)878 222 548   +359 (0)879 002 032
ggeorgiev@hydrostab.com    gmihov@hydrostab.com  

ogarchev@hydrostab.com

                             

                    

 

 

    

         
Росица Сбиркова   Татяна Найденова    Васил Константинов
Човешки ресурси   Счетоводство    Началник склад
+359 (0)32 202 399   +359 (0)32 202 399   +359 (0) 32 625 880
+359 (0)878 333 514   +359 (0) 879 022 031   +359 (0) 878 222 547