Продукти

Гръбна пръскачка с регулатор за налягане Miura 12

Приложение:
- инструмент за пръскане в градината

Към този модел, фирма Хидростаб предоставя допълнително резервни части.

Гръбна пръскачка с регулатор за налягане Miura 12