Продукти

Гръбна пръскачка с регулатор за налягане модел Mitiqa

Приложение:
- инструмент за пръскане в градината
- с вграден клапан

Към този модел, фирма Хидростаб предоставя допълнително резервни части.

Гръбна пръскачка с регулатор за налягане модел Mitiqa