Продукти

Нашият екип

Биляна Куцева

Управител

+359 (0)32 625 880

+359 (0)878 333 500

bkoutzeva@hydrostab.com

Диляна Иванова

Финансов мениджър

+359 (0)32 202 399

+359 (0)878 333 501

divanova@hydrostab.com

Георги Христов

Оперативен мениджър

+359 (0)32 202 395

+359 (0)878 222 854

ghristov@hydrostab.com

Венцислав Семерджиев

Търговски представител

+359 (0)32 202 394

+359 (0)876 333 130

vsemerdjiev@hydrostab.com

Живко Иванов

Търговски представител

+359 (0)878 222 853

jivanov@hydrostab.com

Станчо Гатев

Търговски представител

+359 (0)878 333 533

sgatev@hydrostab.com

Георги Георгиев

Търговски представител

+359 (0)878 124 798

ggeorgiev@hydrostab.com

Орлин Гърчев

Търговски представител

+359 (0)878 124 799

ogarchev@hydrostab.com

Георги Михов

Търговски представител

+359 (0)878 222 548

gmihov@hydrostab.com

Васил Константинов

Оператор въвеждане на данни

+359 (0)878 222 547

vkonstantinov@hydrostab.com

Росица Сбиркова

Човешки ресурси

+359 (0)878 333 514

rpanayotova@hydrostab.com

Татяна Найденова

Счетоводител

+359 (0)879 002 031

tnaidenova@hydrostab.com